obieg tlenu i dwutlenku węgla

filoocik portal

Temat: Białaczka
Białaczka to choroba, która powoduje zmiany we krwi. W szpiku kostnym powstają trzy podstawowe elementy krwi: czerwone krwinki, które przenoszą tlen i dwutlenek węgla, białe krwinki, odpowiedzialne za obronę przed infekcjami, ... chwasty w ogrodzie: nie pozwalają się rozwijać zdrowym krwinkom. W końcu szpik kostny jest przepełniony i te nieprawidłowe komórki, zwane blastami, dostają się do obiegu krwi, a wraz z nią -...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=457658Temat: EPIDEMIA
... o dwutlenku węgla, że się gromadzi, a jakoś nikt nie zastanawia się nad zwiększaniem się ilości tlenku wodoru (wody) w obiegu ze spalania węglowodorów i ubytkiem tlenu z atmosfery. Ale to...
Źródło: forum.pila.pl/viewtopic.php?t=2045


Temat: EPIDEMIA
" /> ">Wszyscy gadają jak najęci o dwutlenku węgla, że się gromadzi, a jakoś nikt nie zastanawia się nad zwiększaniem się ilości tlenku wodoru (wody) w obiegu ze spalania węglowodorów i ubytkiem tlenu z atmosfery. W szczególności Afryka może narzekać na nadmiar wody A tak na serio. Słyszałeś o fotosyntezie?
Źródło: forum.pila.pl/viewtopic.php?t=2045


Temat: Rola glonów w przyrodzie i dla człowieka!
wytrącenia z wody morskiej nadmiaru żelaza w postaci tlenków, wcześniej opisana działalność sinic przyczyniła się do rozwoju organizmów tlenowych w tym eukariotycznych, 5) rezerwuar węgla organicznego - kopalne węglowodory są efektem przemian obumarłej i opadłej na dno masy organicznej, 6) składnik planktonu, 7) biorą udział w obiegu pierwiastków biogennych, żyjąc w symbiozie z grzybami tworzą porosty. Dla człowieka: 1) pożywienie - szczególnie...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=5275


Temat: Diagnozowanie demencji - badania i wyniki
... względu na barierę krew-mózg i tak nie wszystkie rzeczy wykryjemy we krwi) * Elektrolity - Na+,K+,Cl- * Równowaga kwasowo-zasadowa (gazometria) - pH razem z obiegiem tlenu i dwutlenku węgla w organizmie...
Źródło: alzheimerdlaopiekunow.pl/forum/viewtopic.php?t=216


Temat: Sprawdzenie wiadomości i umiejętności (strony 66-68)
1) Już jest (viewtopic.php?f=6&t=4) 2 - B 3 - wiązka przewodząca otwarta 4 - C 5) obieg mały - transportowanie tlenu z płuc do komory i dwutlenku węgla do płuc. obieg duży - rozprowadzanie tlenu do wszystkich komórek ciała i dwutlenku węgla do prawego przedsionka. RYSUNEK (podręcznik strona 103) Tylko NIE ZAPOMNIJCIE zaznaczyć dużego i małego obiegu made by pustakapusta
Źródło: parszywadwunastka.myforum.pl/viewtopic.php?t=6


Temat: Klimatyzacja
Witam. Nie wiem czy dobrze myślę... jeżeli używam klimatyzacji z zamkniętym obiegiem powietrza - używając tylko powietrza z wnętrza auta, to schłodzę wnętrze mocniej, niż gdybym miał otwarty dopływ powietrza z zewnątrz. Jak długo można tak jeździć? Przecież wtedy ciągle zmienia się - na niekorzyść - ilość tlenu i dwutlenku węgla w kabinie... W jaki sposób efektywnie wykorzystać klimatyzację?
Źródło: autogolf.pl/forum/viewtopic.php?t=66


Temat: Exoplanety i Exoksiężyce w kontekście obrazu “Avatar” Jamesa Camerona
też musi być obecna na miejscu. Tu się całkowicie zgadzam. Woda w takim czy innym stanie powinna być na miejscu. Nie wyobrażam sobie innego wyjścia. Teraz najważniejsze, tlen, lub jak kto woli "powietrze zdatne do życia". Niby ktoś tam sugerował budowe zamkniętych hermetycznie osiedli ze sztucznym obiegiem powietrza... Ale to przecież zabawa dla bogatych. Ktoś inny sugerował terraformowanie całych planet przy użyciu pierwotnych żyjątek, wytwarzających tlen. Zły pomysł, nie wiemy co sie z nimi stanie w nowym środowisku, a taki proces będzie trwać wieki. Zostaje znaleźć ciała niebieskie JUŻ posiadające tlen, w tej czy innej formie. No i z tym też może być problem. Znalezienie planety o składzie atmosfery podobnym do naszego będzie trudne. Tak sądzę. Należy pamiętać, że o ile tlen jest niezbędny...
Źródło: paranormalne.pl/index.php?showtopic=22283


Temat: Obiegi zamknięte wahadłowe z chemicznie zgromadzonym tlenem
" />Jest wielu "fachowców" od obiegów zamkniętych, niektórzy nawet nurkowali na wszystkim "we wojsku". Potem nie umieją powiedzieć czy czynnik oddechowy był suchy czy wilgotny. O kolorze masy tleno twórczej nie wspominając. Przy okazji zrobienia zdjęć do Avatara zrobione zostały zdjęcia obiegu wahadłowego. Czyli takiego w którym czynnik oddechowy przechodzi przez pochłaniacz przy wdechu i wydechu. Dodatkowo nie ma w tej konstrukcji żadnej butli żadnego reduktora. Jest maska, wąż oddechowy, pochłaniacz i wytwornica tlenu jednocześnie, worek oddechowy i zawór upustowy. Zaletą tych systemów jest długi czas gotowości do użycia. To przykład tej rodziny ... wpływem pary wodnej wytwarza się tlen 2KO2+H2O- 2KOH+1,5O2 . Pod wpływem dwutlenku węgla wytwarza się tlen 2KO2+CO2- K2CO3+1,5O2 . Czyli tlen jest wytworzony w nadmiarze co zapewnia płukanie obiegu, co było...
Źródło: portalnurkowy.pl/forum/viewtopic.php?t=523


Temat: Referat na biolę
... bardziej niebezpiecznych metod dopingu ! +zwiększa zdolność krwi do przenoszenia tlenu do komórek, co powoduje zwiększenie wytrzymałości -reakcje gorączkowe, reakcje alergiczne, a w ich wyniku nawet śmierć, ryzyko zarażenia się chorobami...
Źródło: klasaa.bij.pl/viewtopic.php?t=112


Temat: Projekt SERPO
... Masa: 5,06 x 10^24 Dystans do słońca Zeta 1: 155 milionów km. Dystans do słońca Zeta 2: 147 milionów km. Księżyce: 2 Siła grawitacyjna: 9,6m/s^2 Okres obiegu wokół własnej osi: 43...
Źródło: paranormalne.pl/index.php?showtopic=2477


Temat: Vectra B 2.0 DTI 16V i Biodiesel??
w wyniku spalania mieszanki zostanie wykorzystany przez rośliny do wytworzenia nowego oleju roślinnego, natomiast w przypadku spalania paliw kopalnych ilość dwutlenku węgla w atmosferze rośnie w skali globalnej) * nie jest ... ciecz ta jest bardzo lepka, co uniemożliwia utworzenie mieszanki palnej paliwa i tlenu, w takiej sytuacji uruchomienie silnika odbywa się na normalnym oleju napędowym znajdującym się w osobnym zbiorniku, a po...
Źródło: forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=88310


Temat: Malowanie i lakierowanie samodzielnie :)
TLEN-Symbol chemiczny O od nazwy łacińskiej oxygenium, pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, masie atomowej 15,9994; należy do grupy tlenowców. Gaz bezbarwny bezwonny i bez smaku, słabo rozpuszczalny w wodzie (w temperaturze 20°C 31 cm3 tlenu w 1 dm3 wody). Temperatura krzepnięcia -218,4°C, temperatura skraplania -182,962°C, gęstość 1,4289 g/dm3; skroplony stanowi niebieską ciecz; występuje w dwóch odmianach alotropowych: o cząsteczkach dwuatomowych O2 (dwutlen, tlen) i o cząsteczkach trójatomowych O3 (trójtlen, ozon). Tlen ma właściwości paramagnetyczne, jest silnie elektroujemny. W związkach występuje głównie na stopniu utlenienia -II (-I w nadtlenkach). Konfiguracja elektronowa tlenu symboliczna: 1s2 2s2p4. W temperaturze pokojowej jest stosunkowo mało aktywny chemicznie, większość reakcji łączenia się tlenu z innymi pierwiastkami przebiega z dużą szybkością dopiero po ogrzaniu reagentów do odpowiedniej temperatury. Gwałtowne łączenie się z tlenu nazywa się spalaniem, natomiast powolne utlenia-niem. Reaguje bezpośrednio, zwłaszcza w temperaturze podwyższonej, prawie ze wszystkimi pierwiastkami chemicznymi (tworząc tlenki lub nadtlenki), a także z wieloma substancjami organicznymi i nieorganicznymi. Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem chemicznym w przyrodzie. W stanie wolnym występuje w powietrzu w ilości 20,95% objętościowych, stanowi około 45% masowych skorupy ziemskiej, wchodząc w skład prawie wszystkich minerałów skałotwórczych (głównie krzemianów, glinokrzemianów, tlenków, węglanów). Bardzo rozpowszechnionym związkiem tlenu jest woda, zawierająca także niewielkie ilości rozpuszczonego wolnego pierwiastka, wchodzi też w skład wielu substancji organicznych (między innymi białek, węglowodanów, tłuszczów). W przyrodzie odbywa się obieg tlenu w cyklu zamkniętym. Organizmy zwierzęce pobierają tlen z powietrza, wydzielając dwutlenek węgla, który jest z kolei przyswajany przez rośliny, te ostatnie zaś wydzielają tlen. Jest on niezbędny do życia dla większości organizmów. Otrzymuje się go na skalę przemysłową przez destylację frakcjonowaną ciekłego powietrza. Czysty tlen można otrzymać laboratoryjnie przez rozkład termiczny nadmanga-nianu potasu lub chloranu potasu (np. 2 KClO3 = 2KCl + 302) i przez rozkład tlenku rtęciowego Hg0 Iub nadtlenku baru oraz przez elektrolizę roztworu kwasu siarkowego lub wodorotlenku sodu (praktycznie elektrolizie ulega woda, na ka-todzie wydziela się wodór, na anodzie tlen). Ma ogromne zastosowanie w przemyśle, między innymi w hutnictwie do świeżenia metali, do otrzymywania wysokich temperatur w palnikach wodorotlenowych i acetylenowych (spawanie i cięcie metali), w przemyśle chemicznym bierze udział (jako tlen powietrza) w wielu procesach technologicznych (na przykład otrzymywanie kwasu azotowego, kwasu siarkowego), spalanie paliw (łączenie się z tlenem) jest źródłem energii cieplnej wykorzystywanej w wielu gałęziach przemysłu, w transporcie, do ogrzewania pomieszczeń oraz w gospodarstwie domowym, stosowany też w lecznictwie do podtrzymywania procesu oddychania. Liczne zastosowanie mają też związki tlenu (na przykład woda nadtlenek wodoru, tlenki, nadtlenki).Dawna polska nazwa - kwasoród. Tlen odkrył 1772 K.W. Scheele i, niezależnie w 1774 J.
Źródło: froum.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=41844


Temat: ŚRODEK NA ASTMĘ, ALERGIE, CHOROBY SERCA I INNE CHOROBY!
czasie, woreczek napełnia się (1-4 min.), na podstawie tego według odpowiednich tabliczek ustala się koncentrację dwutlenku węgla w organizmie. Główna część kompleksu „Samozdrav” jest kapnikator – urządzenie, formujące aktywne otoczenie do oddychania, inne niż atmosfera, z mniejszą ilością tlenu i zwiększoną (regulowaną) ilością dwutlenku węgla. Codziennie przez 20 min. oddychając przez kapnikator spokojnie, równo, niezatrzymując powietrza, otrzymujemy tymczasowe zwiększenie dwutlenku węgla we ... oddychania (MOO), np. od 8-12 do 3-5 litrów na minutę. Odpowiednio ilość dwutlenku węgla we krwi powoli będzie się zwiększać i osiągnie 6-6,5% normy. Tonus tętnic stanie się prawie taki, jak w wieku 25-30 lat. Dlatego po wypróbowaniu często ludzie nazywają „Samozdrav” „świeżymi jabłkami”. Jest to realne odmłodzenie ale w sensie fizjologicznym. Po znormalizowaniu obiegu krwionośnego poprzez mikro naczynia krwionośne, usuwany jest tak zwany brak tlenu w komórkach. Komórki zaczynają pracować pełną mocą, dobrze wykonując swoje funkcje. Jednym z ważniejszych osiągnięć wynikających z dotlenienia komórek – zwiększony immunitet organizmu. System immunologiczny składa się z komórek, a główny czynnik, który reguluje ich pracę, to normalne zaopatrzenie w tlen. „Samozdrav” wyróżnia się szczególną cechą, jest to prostota i dostępność. W odróżnieniu od metody Buteiko (i temu ... Często ludzie się dziwią i nie ufają. Naszym głównym argumentem i hasłem jest fakt, iż powodem najczęstszych chorób przewlekłych jest zwężenie arterii spowodowane obniżeniem poziomu dwutlenku węgla we krwi. Więcej informacji:...
Źródło: commed.pl/viewtopic.php?t=1255


Temat: Dyżur Dydaktyczny
zamisat opuszki stożek) krew utlenowana w skrzelach rozprowadzana jako czysto tętnicza po organizmie. Płazy2 obiegi mały i duży. Serca z zatoki żylnej, 2 przedsionków, mięsistej komory, stożka tętniczego. Mały obieg to obieg do płuc, duży po organizmie.z Gady. Nadal 2 obiegi. Istnieje przegroda międzykomorowa, jednak niecałkowita (chyba, że jesteśmy krokodylem, krokodyl podzielił sobie całkiem) Przegroda ma utrudniac mieszanie się krwi utlenowanej z odtlenowaną. Jeśli jest Ci potrzebny dokładny opis obiegu to mogę dopisać. 9. Płuca parzyste workowate. Czyli płuca już istnieją, ale ich rola jest niewielka, bo płazy oddychają głownie powierzchniami ciała. Larwy ... zadanie- ogólna osłona zarodka, pośrednictwo w wymoanie niektórych substancji(woda, dwutlenek węgla, tlen) omocznia- trzecia błona, tu się gromadzą zbędne produkty przemiany materii. Ma zdolność resorpcji wody z wydalin, dzięki czemu mało...
Źródło: forum.mirriel.net/viewtopic.php?t=2420


Temat: Inteligentny dom Piotra
... zabezpieczenie przed wysłaniem smsa przez osobę niepowołaną – np. w smsie wpierw kod pin; 5. Po wejściu do łazienki automatyczne włączenie obiegu wody tak aby po odkręceniu kurka nie trzeba było czekać...
Źródło: unihome.pl/forum/viewtopic.php?t=10


Temat: ŚRODEK NA ASTMĘ, ALERGIE, CHOROBY SERCA I INNE CHOROBY!
jakimś czasie, woreczek napełnia się (1-4 min.), na podstawie tego według odpowiednich tabliczek ustala się koncentrację dwutlenku węgla w organiźmie. Główna część kompleksu „Samozdrav” jest kapnikator – urządzenie, formujace aktywne otoczenie do oddychania, inne niż atmosfera, z mniejszą ilością tlenu i zwiększoną (regulowaną) ilością dwutlenku węgla. Codziennie przez 20 min. oddychając przez kapnikator spokojnie, równo, niezatrzymując powietrza, otrzymujemy tymczasowe zwiększenie dwutlenku węgla ... oddychania (MOO), np. od 8-12 do 3-5 litrów na minutę. Odpowiednio ilość dwutlenku węgla we krwi powoli będzie się zwiększać i osiągnie 6-6,5% normy. Tonus tętnic stanie się prawie taki, jak w wieku 25-30 lat. Dlatego po wyprubowaniu często ludzie nazywają „Samozdrav” „świeżymi jabłkami”. Jest to realne odmłodzenie ale w sensie fiziologicznym. Po znormalizowaniu obiegu krwionośnego poprzez mikro naczynia krwionośne, usuwany jest tak zwany brak tlenu w komórkach. Komórki zaczynają pracować pełną mocą, dobrze wykonując swoje funkcje. Jednym z ważniejszych osiągnięć wynikających z dotlenienia komórek – zwiększony imunitet organizmu. System immunologiczny składa się z komórek, a główny czynnik, który reguluje ich pracę, to normalne zaopatrzenie w tlen. „Samozdrav” wyróżnia się szczególną cechą, jest to prostota i dostępność. W odróżnieniu od metodu Buteiko (i temu ... ludzie się dziwią i nie ufają. Naszym głównym argumentem i hasłem jest fakt, iż powodem najczęstszych chorób przewlekłych jest zwężenie arterii spowodowane obniżeniem poziomu dwutlenku węgla we krwi. Wiecej informacji: http://www.samozdraw.pl...
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=13833


Temat: PFO - Przetrwały otwór owalny
krew tłoczona jest z lewej komory serca do aorty i stamtąd wyrzucana na tzw. duży obieg krwi. Krew płynie tętnicami do tkanek organizmu, gdzie oddaje tlen, który potem jest metabolizowany i ... jest mały obieg krwi). W płucach ulega natelnowaniu (oddaje CO2 a pobiera O2)i stamtąd wraca do lewego przedsionka (- to ważne- w lewym przedsionku jest krew natlenowana). Z lewego przedsionka trafia do lewej komory i stamtąd znów do aorty na duży obieg krwi. Krew oczywiście w żaden sposób nie może się cofnąć, gdyż serce posiada zastawki, takie jakby wentylki, umożliwiające jedynie jednokierunkowy ... tlen z płuc i doprowadzać go to wszystkich tkanek a jednoczenie usuwać dwutlenek węgla najpierw z tkanek a potem z krwi. Jest to podstawą naszej egzystencji‌ Każdy z nas rodzi się ... wynurzać, zgodnie z prawem Boyle-Mariotta pęcherzyki gazu zaczynają rosnąć, gdyż maleje ciśnienie. Tlen w tym wypadku nie jest ważny- bo wykorzystywany jest przez nasz organizm. Natomiast azot rozpuszczony w naszej krwi, ... do prawego przedsionka, stamtąd do prawej komory i z komory do płuc, gdzie te pęcherzyki azotu zostają wydalone z naszej krwi‌Krew pobiera tlen i krąży sobie znowu po organizmie- bez pęcherzyków ... znowu wyrzucona na duży obieg krwi.. Wynurzamy się dalej (nawet z prawidłową prędkością), ciśnienie ciągle maleje, ale pęcherzyki, które przedostały się przez PFO stają się coraz większe!!! Pozostałe, którym udało się...
Źródło: forum.partnur.eu/viewtopic.php?t=84


Temat: Bytom- Zabrze Kopalnia
jest za powietrze i jaki jest jego skład ? W kopalni wydobywano węgiel . W węglówkach jak wiadomo często występują gazy wybuchowe oraz tlenek węgla , czy dwutlenek węgla. To wszystko ... 80m) powinno dochodzić powietrze świeże z zewnątrz przez wykute otwory w wylewce. Do niższych partii dziury lecąca woda dostarcza zarówno tlen jak i inne związki gazów które występują w każdym szybie i w każdej kopalni. Ten cały wymieszany syf zbiera się gdzieś na dole. Nikt nie wie na jakiej głębokości i w którym miejscu. Wentylacja nie istnieje więc gazy oraz dwutlenek w. ... bezwonnych gazów kopalnianych lub też z braku tlenu wystąpi u niego niedotlenienie to o własnych siłach z tej dziury nie ma szans się wydostać. Kolejna osoba która przyjdzie mu na pomoc ... ale najważniejsze pytanie jakie należy tu zadać to: co to jest za powietrze i jaki jest jego skład ? Nie zapominajmy że powietrze ze znacznie obniżonym poziomem tlenu niezbędnym do oddychania też nazywa się powietrzem. Powietrze w którym występuje podwyższony poziom dwutlenku węgla również powietrzem się nazywa a wystarczy o kilka sekund za długo pooddychać i .... wiadomo co będzie. Geolog napisał...
Źródło: poszukiwanieskarbow.com/Forum/viewtopic.php?t=22269


Copyright (c) 2009 filoocik portal | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.