Oblicz objetość i pole powierzchni całkowitej bryły obrotowej

filoocik portal

Temat: Zadania -bryły obrotowe
zad.1 Pole powierzchni bocznej stożka ma 15π , a wyskość 4 . Oblicz obiętość stożka . zad.2 Oblicz obiętość stożka wiedząc , że jego pole powierzchni całkowitej wynosi 36π , a tworząca ma długość 5. zad3 Stosunek pola powierzchni bocznej stożka do jego pola powierzchni całkowitej wynosi 2/3 . Wyznacz miarę kąta jaki tworzy wysokość tego stożka z tworzącą oraz oblicz stosunek pola podstawy do pola przekroju osiowego stożka . zad4 Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest półkolem , wyznacz miarę kąta między tworzącą i osią tego stożka . zad5 Przekrój osiowy walca jest prostokątem o polu 12 i przekątnej o długości 5 . Oblicz obiętość i pole powierzchni bocznej walca. zad6 3 kule o promieniach 1,2,3 są wzajemnie styczne , oblicz pole trójkąta , którego wierzchołkami są środki tych kul . zad7 Oblicz stosunek do objętości kuli wpisanej w sześcian o boku a zad8 Promień kuli metalowej ma długość równą pierwiastkowi równania x3 -9x=0 , kulę tą przetopiono na stożek , którego pole powierzchni bocznej jest 3 razy większe od pola podstawy . Oblicz wysokość i pole powierzchni całkowitej stożka . zad9 Kule wpisano w sześcian oblicz stosunek pola powierzchni kuli do pola całkowitego sześcianu . zad 10 Oblicz obiętość bryły powstałej w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 3 i 4 względem przeciwprostokątnej . Z...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=1422Temat: Objętość brył obrotowych.
" />Umie ktoś te zadania??? Zad.1 Stosunek promienia Saturna do promienia Ziemi wynosi 9. Powierzchnia koła wielkiego Ziemi wynosi około . Oblicz przybliżoną objętość Saturna (wynik zaokrąglij do . Zad.2 W kulę o powierzchni wpisano stożek tak, że jego podstawą jest koło wielki tej kuli. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość stożka. -- 10 lut 2010, o 21:27 -- Mógł by ktoś...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=177363


Temat: bryły obrotowe objętość i pole powierzchni
stożka b)objętość i pole powierzchni całkowitej stożka Zad2 W stożek wpisano kulę o objętości 2dm. Wysokość stożka ma długość 36 cm. Oblicz objętość stożka. Zad3 Trapez równoramienny o podstawach a i 3a oraz kącie ostrym obraca się wokół dłuższej podstawy. Oblicz objętość i pole powierzchni bryły, która powstanie w wyniku tego obrotu.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=151676


Temat: bryly obrotowe
" />zad.1podstawa graniastoslupa prostego jest rownoleglobok o bokach dlugosci 12cm i 8 cm i kacie ostrym 30 stopni.oblicz objetosc tego graniastoslupa ,jezeli pole powierzchni calkowitej jest rowne 288 cm kwadratowe. zad.2 w ostroslupie prawidlowym czworokatnym krawedz boczna tworzy z plaszczyzna kat o mierze 60 stopni.oblicz objetosc tego ostroslupa ,jezeli krawedz podstawy ma długość 12cm zad.3 w ostroslupie prawidlowym czworokatnym krawedz podstawy ma dlugosc 8 cm ,a kat nachylenia sciany bocznej do plaszczyzny podstawy mamiare 60 stopni .oblicz objetosc i pole powierzchni calkowitej
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=197265


Temat: Bryły obrotowe zadania :)
" />Pomocy ! Zad 1. Przekątna przekroju osiowego walce tworzy z płaszczyzna podstawy kat o mierze 60. Oblicz objętość i pole powierzchni calkowitej tego walca, jezeli różnica długości przekątnej przekroju osiowego i średnicy podstawy walca jest równa 10 cm Zad 2 Stosunek pola powierzchni całkowitej stozka do pola jego podstawy wynosi (3+2√ 3)/ 3. Oblicz kąt rozwarcia stożka. Zad 3 Z kwadratu o przekątnej długości A wycięto koło wpisane w ten kwadrat. Oblicz objętość bryły powtałej w wyniku obrotu otrzymanej figury wokół prostej zawierającej środek koła i popstopadłą do boku kwadratu. Zad4. Kąt nachylenia tworzącej stożka do płaszczycny podstawy ma miarę 60, a suma długości promienia podstawy i towrzącej jest równa 21 cm. Oblicz pole powierzchni całkowiet i objetość stożka. Zad 5 Stosunek pola powierzchni całkowitej walca do pola powierzchni bocznej jest równy ( √ 3+6)/ 6. Oblicz kąt nachylenia przekątnej przekroju osiowego do płaszczyzny podstawy walca. Zad 6 Z koła o promieniu R wycięto kwadrat wpisany w kolo. Oblicz objetość bryły powstałej przez obrót otrzymanej figury wokół prostej zawierającej środek koła i prostopadłej do boku kwadratu.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=13298


Temat: Tworząca stożka pod kątem alfa...; stożek opisany na kul
" />Hejka mam do zrobienia 2 zadania z brył obrotowych... nie wiem jak.. a to bardzi wazne... bardzo prosze o pomoc... to moje namiary gg 9987800 e-mail Asiunia4_17@interia.pl Bardzo prosze o pomoc a o to tresci zadan 1. Tworząca stożka jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa. Oblicz objetosc kuli wpisanej w ten stożek, jesli objetosc stożka wynosi V. 2. Na kuli opisano stozek, którego wysokosc jest dwa razy dłuzsza od średnicy tej kuli. Udowodnij ze pole powierzchni całkowitej stożka jest dwa razy wieksze od pola powierzchni kuli oraz ze objetosc stozka jest dwa razy wieksza od objetosci kuli. Bardzo prosze o pomoc....
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=45923


Temat: kilka zadan z figur przestrzennych i bryl obrotowych
oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa zad3 pole powierzchni bocznej stożka jest dwa razy większe od pola podstawy, a promień podstawy ma długość 6cm, oblicz kąt nachylenia tworzcej stożka do płaszczyzny podstawy oraz objętość bryły.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=49777


Temat: Obrót trapezu prostokątnego wokół boku.
... () obraca się wokół prostej BC. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość powstałej tak bryły obrotowej, jeśli .
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=32844


Temat: stożek/bryła obrotowa/graniastosłupy/ostrosłupy
" />Potrzebuję pomocy z Waszej strony przy zadaniach: 1) Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu na płaszczyźnie jest ćwiartką o promieniu 15cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego stożka. 2) Trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej długości 5 i o jednej z przyprostokątnych długości 4 obraca się dookoła przeciwprostokątnej. Oblicz objętość powstałej bryły obrotowej. 3) W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym przekątna ściany bocznej ma długość 4 cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni . Oblicz pole powierzchni i objętość tego graniastosłupa. 4) Piramida Cheopsa ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=115242


Temat: Wielościany i bryły obrotowe - problem.
" />Proszę o pomoc w rozwiązaniu poniższych zadań: 1) Każda ściana ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma pole 8. Oblicz objętość tego ostrosłupa. 2) Siedem krawędzi graniastosłupa prostego ma długość 13, a pozostałe dwie krawędzie mają długość 10. Oblicz pole całkowite i objętosć graniastoslupa. 3) Przekrój osiowy stożka jest trójkątem rownobocznym o polu 18. Oblicz pole powierzchni bocznej stożka. 4) Jedna z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego ma długość 2 i tworzy z przeciwprostokątną kąt 60 stopni. Oblicz objętość i pole powierzchni bryły powstałej z obrotu trójkąta wokół prostej zawierającej przeciwprostokątną. 5) Do częściowo wypełnionego wodą zbiornika w kształcie walca o średnicy 1m wpuszczono kroplę oliwy, która rownomiernie rozlała się na powierzchni wody. Zakładając, że wpuszczona kropla miała kształt kuli o średnicy 0,3cm, oblicz grubość utworzonej warstwy oliwy....
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=120250


Temat: Figury obrotowe
" />1.Pole koła wielkiego = 6,25 pi . Oblicz promień koła 2.Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu 128 cm kwadr. Oblicz pole pow. całkowitej tego walca 3.Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym a promień jest podstawy sqrt{2} .Oblicz pole powierzchni bocznej stożka 4.Wysokość walca = 6 cm a promień podstawy 3 cm . Wysokość stożka = 18 cm a promien = 3 cm . Która bryła ma wiekszą objetość ? 5.Kąt rozwaria stożka ma 60 stopni a jego pole podstawy 16 pi cm kwadr. Oblicz wysokosc stożka 6.Kula o promieniu 5 cm i stożek o promieniu podst. 10 cm mają równe objetosci . Oblicz objetosc stożka 7.Trapez prost. w ktorym dł dłuzszej podst = 10 cm a kąt ostry 45 stopni obracamy wokól krótszej podst . Oblicz pole powierzchni całkowitej o objętosci otrzymanej bryły jeśli dłuższe wamię trapezu = 4 sqrt{2} . Proszę o szybką odpowiedz . I jeśli dodałam w złym poscie to...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=189926


Temat: Bryły obrotowe - 2 zadania
... suma długości promienia podstawy i tworzącej jest równa 21cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objetosc stożka. Dzieki.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=87865


Temat: Bryły obrotowe - zadania z walcem.
" />1. Basen fontanny jest walcem o średnicy 6cm i wys. 50m. Oblicz: a) ile metrów kwadratowych płytek ceramicznych potrzeba na wyłożenie dna i powierzchni bocznej basenu b) całkowitą pojemność basenu 2. Litrowa puszka karmy dla psa ma kształt walca o wys. 20cm. Oblicz wymiary prostokątnej etykiety, która całkowicie przykryje powierzchnię boczną puszki. 3. Na puszce w kształcie walca naklejona jest prostokątna etykieta o wymiarach 22cm i 10cm, która całkowicie pokrywa powierzchnię boczną puszki. Oblicz objętość tej puszki. 4. Przekrój osiowy walca jest prostokątem o wymiarach 8cm x 10cm. Oblicz powierzchnie całkowitą walca. 5. Przekątne przekroju osiowego walca przecinają się pod kątem i mają po 12cm długości. Oblicz promień podstawy wysokość i objętość walca. 6. Oblicz pole powierzchni całkowitej walca, w którym przekątna przekroju...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=110518


Temat: 2 zadania z brył obrotowych
" />Witam, Nie mogę wpaść na pomysł rozwiązania poniższych dwóch zadań. Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki... 1.) Trapez równoramienny o ramieniu c i kącie ostrym obraca się dookoła symetralnej podstaw. Oblicz objętość V powstałej bryły, jeżeli przekątna trapezu jest prostopadła do jego ramienia. 2.) Na kuli o promieniu R opisano stożek ścięty. Średnica podstawy stożka wynosi . Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=30347


Temat: Bryły obrotowe
" />Walec 1.Wysokość walca ma 16cm długości, a długość promienia podstawy jest równa 17cm. Walec ten przecięto płaszczyzną równoległa do osi i otrzymano w przekroju kwadrat. Oblicz odległość tego przekroju od osi walca. Stożek 1.Przekrój osiowy stożka jest równoramiennym trójkątem prostokątnym o polu 18 . Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego stożka. Kula 1.Krawędzie prostopadłościanu maja długość 4cm, 6cm i 12cm. Oblicz długość promienia kuli opisanej na tym prostopadłościanie. 2.Podstawa graniastosłupa prostego jest trójkąt o bokach długości 6cm, 8cm i 10cm. Wysokość graniastosłupa ma długość 24cm. Oblicz długość promienia kuli opisanej na...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=48802


Temat: 3 zadania, bryły obrotowe, przekroje, optymalizacja
" />witam 1 Pole podstawy, pole powierzchni bocznej i pole powierzchni całkowitej storzka tworzą w podanej kolejnosci ciąg arytmetyczny . Oblicz miarę kąta rozwarcia stożka. 2 Czworoscian foremny o długosci krawędzi a przecięto płaszczyzną zawierającą jedna z krawędzi i dzielacą skośną do nie krewędzi na odcinki . ktorych stosunek długosci jest równy 2:3. Wyznacz pole otrzymanego przekroju. 3 Objętosć graniastosłupa prawidłowego trójkątnego...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=26931


Temat: Pomóżcie mi z testem z matematyki jestem tępy but :(
cm a jego kąt ostry ma miarę 60 stopni. Oblicz pole powierzchni i obwod tego rombu. Zad. Koło wielkiej kuli ma pole 49 PI cm2. Oblicz pole powierzchni tej kuli? Zad. Pole powierzchni bocznej walca wynosi 100 pi.Promień podstawy walca jest równy 5. Jaką długość ma wysokosć walca ? Zad. Jaką objętość ma napompowana piłka o średnicy 18 cm ? Zad. Wysokość walca wynosi 8cm a objetosc 1/2 pi cm3.Oblicz ile wynosi średnica walca. Zad. Z walca o promieniu podstawy 10 cm i wysokości 12 cm wycięto stożek o tej samej wysokosci i tym samym promieniu.Ile wynoi objetosc pozostalej czesci bryly? Zad. Kąt miedzy tworzaca a wysokoscia stozka jest rowny 45 stopni.Oblicz pole powierzchni calkowitej stozka jezeli tworząca ma dlugosc 8 sqrt{} 2 cm Zad. Trójkąt rownoboczny o boku 6 cm obraca sie dookola jednego z bokow. Oblicz objetosc powstalej bryly. Proszę o pomoc.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=112272


Temat: Bryła obrotowa
" />Witam! Nie potrafię rozwiązać do końca takiego oto zadani i proszę o pomoc: Prostokąt o polu 108, w którym stosunek długości boków jest równy 1:3, obraca się dookoła prostej równoległej do jego krótszego boku i odległej do niego o 3. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej otrzymanej bryły. Rozważ wszystkie przypadki. W ogóle nie mam pojęcia jak to zrobić i chciałbym...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=112518


Temat: kilka zadań z brył obrotowych
całkowitej stożka. zadani 3 w kulę o promieniu 9 wpisano stożek o kącie rozwarcia 90stopni. oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej stożka. zadanie 4 prostopadłościenne, szczelnie zamknięte naczynie o wymiarach podstawy 12cm x 10cm i wysokości 8cm, w 75% swej objętości wypełnione jest wodą. na jakiej wysokości będzie poziom wody jeżeli postawimy je na ścianie o wymiarach 8cm x 10cm. grubość ścianek...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=191228


Temat: Trzy zadania-bryły obrotowe.
" />1.W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość 16 cm, a wysokość ściany bocznej tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość. 2.Przekątna prostopadłościanu ma długość 10 cm i tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60 stopni. Oblicz objętość wiedząc, że jedna z krawędzi podstawy ma długość 4 cm. 3.Podstawą ostrosłupa jest równoległobok o bokach 6 i 4 cm i kącie 30 stopni. Oblicz objętość wiedząc, że pole powierzchni wyosi 72cm 2
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=64635


Temat: Bryły obrotowe i brak pomyslu
" />Witam ! Od nauczyciela otrzymałem 4 zadania z zakresu brył obrotowych. Niestety nie mam pojęcia jak je rozwiązać. Bede wdzieczny za kazda pomoc, ponizej zamieszczam tresci zadan: 1. Walec powstał z obrotu kwadratu o boku a=8 cm dokoła jego osi symetrii przechodzącej przez środki przeciwległych boków. Oblicz objętość V tego walca 2. Obwod kola, ktore jest przekrojem osiowym kuli, wynosi 12 pi. Oblicz pole powierzchni calkowitej P tej kuli 3. Metalowa banka do przewozenia mleka ma ksztalt walca o wymiarach: srednica podstawy - 4 dm, wysokość 6 dm. Czy w tej bance...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=130981


Temat: stereometria (3 zadania)
całkowitej zbiornika jest równe 60 . Wyznacz pojemność zbiornika. 3.Podstawą ostrosłupa jest równoramienny trójkąt prostokątny. każda krawędź boczna ostrosłupa ma długość c i jest nachylona do płaszczyzny pod kątem . Oblicz objętość i pole całkowite ostrosłupa. Bardzo proszę o pomoc!
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=198623


Temat: SPRAWDZIAN - BRYŁY OBROTOWE
" />Mógłby mi ktoś rozwiązać ten sprawdzianik? Dział bryły obrotowe. Fajnie by było jakby chociaz połowa była zrobiona 1. Przekrój osiowy walca jest prostokątem o podstawie 10cm i wysokości 20cm. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego walca. 2. Do naczynia w kształcie kuli wlano 1 litr płynu. Oblicz promień naczynia, przyjmując "Pi"=3,14 3. Oblicz objętość stożka wiedząc,że tworząca stożka ma długość 8m, a kąt rozwarcia tego stożka ma 90 stopni. 4. Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka, którego podstawa ma promień 8cm, a powierzchnia boczna jest półkolem. 5. W kulę wpisano walec, którego przekrój osiowy jest kwadratem o boku 10cm. Wyznacz objętość kuli. 6. Oblicz stosunek objętości kuli o promieniu R do objętości stożka wpisanego w tę kulę, jeśli tworząca stożka jest nachylona do...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=37922


Temat: objętości brył obrotowych
" />zad.1 oblicz objętośc walca, którego podstawa ma pole równe 6,25 cm[kwadratowych], a wysokość walca jest o 2cm krótsza od przekątnej jego przekroju osiowego. zad.2 pole powierzchni całkowitej walca jest równe 30 cm [kwadratowych], a promin podstawy jest 5 razy krotszy od wysokosci walca. oblicz objetosc.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=74129


Temat: 4 zadaia z planimetrii
" />1.Punkt D jest punktem wewnętrznym trójkąta ABC. Wykaż,że 2(|AD|+|BD|+|CD|)>|AB|+|BC|+|CA|. 2.Podaj wymiary graniastosłupa prawidlowego czworokątnego o największym polu powierzchni całkowitej, jeżeli wiesz,że suma długości jego wszystkich krawędzi jest równa 6m. 3.Dane ... jest równa 50 stopni, obraca się dookoła prostej zawierającej dłuższą podstawę. Oblicz objętość powstałej bryły obrotowej. Wynik podaj z zaookrągleniem do
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=92915


Temat: ostroslupy i bryly obrotowe
b. Pozostale krawedzie maja dlugosc a. Oblicz objetosc tego ostroslupa 3)W ostroslupie czworokatnym krawedz podstawy ma dlugosc a. Krawedz boczna tworzy z plaszczyzna podstawy kat o mierze alfa. Oblicz objetosc i pole powierzchni calkowitej tego ostroslupa 4)Trojkat o bokach 13cm, 14cm i 15cm obraca sie wokol boku rownego 14cm. Oblicz pole powierzchni calkowitej i objetosc powstalej bryly 5)Dany jest trojkat prostokatny o przeciwprostokatnej dlugosci c i kacie ostrym o mierze alfa. Przez wierzcholek kata prostego poprowadzono prosta l rownolegla do przeciwprostokatnej. Oblicz objetosc bryly powstalej przez obrot trojkata wokol prostej l 6) Trojkat prostokatny o przyprostokatnych dlugosci 12cm i 16cm obraca sie wokol przeciwprostokatnej. Oblicz pole powierzchni calkowitej i objetosc powstalej bryly. Dziekuje za wszelka pomoc i porady;]
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=12615


Copyright (c) 2009 filoocik portal | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.