Oblicz ogniskowa soczewki oka gdy odległość wynosi 25cm

filoocik portal

Temat: optyka
Jacek nosi okulary korekcyjne o zdolności skupiającej Z=-6 dptr. a.jaka wadę wzroku korygują Jackowi te okulary? b.oblicz odległość dobrego widzenia oka jacka przyjmując, że odległość dobrego widzenia dla normalnego oka jest równa 25 m c.zaprojektuj kształt soczewek okularów Jacka przyjmując ,że bezwzgl. wsp. załamania szkła wynosi 1,5. d.oblicz ogniskową oka Jacka w chwili gdy patrzy bez okularów na przedmiot znajdujący się w odległości 10 cm od soczewki oka zakładając,że ostry obraz przedmiotu tworzy się na siatkówce odległej o 2,19cm od soczewki (pomiń fakt,że pomiędzy soczewką oka a siatkówką znajduje się ciało szkliste) e.przyjmujemy założenie,że ogniskowa soczewki oka może się zwiększyć o ok. 8%. Dzięki temu normalne oko jest w stanie, bez nadmiernego wysiłku mięśni sterujących soczewką, wytworzyć na siatkówce ostre obrazy przedmiotów znajdujących się w odległościach zawartych w przedziale (~; d), gdzie d oznacza odległość dobrego widzenia. oblicz w jakim zakresie odległości Jacek widzi ostro, jeśli nie używa okularów?
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=9604Temat: Soczewki
" />Mam problem z takim zadaniem: Jacek nosi okulary korekcyjne o zdolności skupiającej -6D. a). oblicz odległość dobrego widzenia oka Jacka przyjmując, że odległość widzenia dla normalnego oka jest równa 25 cm. b).zaprojektuj kształt soczewek do okularów Jacka przyjmując, że bezwzględny współczynnik załamania szkła wynosi 1,5. c) . Oblicz ogniskową oka Jacka w chwili, gdy patrzy bez okularów na przedmiot znajdujący się w odległości 10cm od soczewki oka, zakładając, że ostry obraz przedmiotu tworzy się na siatkówce odległej o 2,19 cm od soczewki oka. Jak to można najprościej rozwiązać, korzystając ze wzorów ?...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=18674


Temat: Zadania z fizyki. Pilne!!!!!!!!
Witam. Oto są zadania z fizyki, które nie mogę obliczyć, a potrzebuję koniecznie na jutro. Pomóżcie mi je rozwiązać. Z góry dziękuje za pomoc. Zad 1. Promienie krzywizny dwuwypukłej soczewki szklanej używanej jako lupy są równe 4 cm i 5 cm. Współczynnik załamania światła wynosi 1,5. Oblicz powiększenie tej lupy dla odległości dobrego widzenia równej 25 cm. Zad 2. Człowiek przy czytaniu musi trzymać książkę w odległości 50 cm od oka. Jakich okularów powinien używać, aby móc czytać z odległości 25 cm? Zad 3. Gdy krótkowidz używa okularów o zdolności skupiającej Z = -2D, widzi dobrze z odległości 25 cm. Oblicz odległość dobrego widzenia tego krótkowidza, gdy nie używa on okularów. Zad 4. Krótkowidz widzi dobrze z odległości 10 cm. Jakich okularów musi on używać, by widzieć dobrze z odległości 25 cm. Zad 5. Przedmiot oglądany przez mikroskop znajduje się w odległości 0,52 cm od obiektywu , którego ogniskowa wynosi 0,5 cm. Ogniskowa okularu jest równa 1,5 cm, a odległość dobrego widzenia dla oka d = 25 cm. Oblicz powiększenie uzyskane w mikroskopie oraz długość jego tubusa. Oblicz też powiększenie na podstawie przybliżonych wzorów i porównaj...
Źródło: fizyka.nethit.pl/viewtopic.php?t=312


Temat: zadania z optyki
" />zad1 na płytkę szklaną pada pod kątem 60 stopni promień świetlny, częściowo się odbijając a częściowo załamując w szkle. Oblicz współczynnik załamania jeżeli wiadomo, że promień załamany jest prostopadły do odbitego. zad2 Oblicz kąt padania promienia świetlnego z powietrza na płytkę kwarcową o współczynniku załamania n=1,545 wiedząc że promień odbity i promień załamany tworzą kąt prosty. zad3. Na szklana płytkę równoległościenną o współczynniku załamania n=1,5 i grubości d=6cm pada prostopadle promień świetlny. Oblicz czas w którym promień świetlny przejdzie przez płytkę. Szybkość światła w próżni c=3*10 do 8 m/s zad4 Oblicz ogniskową dwuwypukłej soczewki szklanej( n-sz=1,5) o jednakowych promieniach krzywizny r=12cm a) w powietrzu(n-p=1) b) w wodzie(n-w=1,33) zad5 Oblicz zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej 50cm. zad6 Przedmiot o wysokości 2cm ustawiono prostopadle do osi optycznej soczewki w odległości 15cm od niej. Zdolność skupiająca soczewki wynosi 10 dioptrii. Oblicz odległość obrazu od soczewki i wysokość obrazu. zad7 Soczewkę dwuwypukłą ograniczoną powierzchniami o jednakowych promieniach krzywizn równych r=12cm umieszczono w takiej samej odległości od przedmiotu, że powiększenie otrzymanego na ekranie obrazu jest równe p. Współczynnik załamania materiału soczewki względem otoczenia(powietrza) wynosi 1,5. Oblicz odległość przedmiotu od ekranu jeśli: a)p=2 b)p=0,5 c) p=1 zad8 Dalekowidz nosi okulary ze szkłami +3D do prawego oka i +5D do lewego. Jakie są ogniskowe soczewek w okularach tego człowieka? zad9 Przedmiot umieszczono w odległości 25cm od zwierciadła kulistego wklęsłego. Jego obraz powstał w odległości 1m od zwierciadła.Oblicz a)ogniskową zwierciadła b) powiększenie obrazu zad10 Przedmiot umieszczono w odległości 30cm od soczewki skupiającej o ogniskowej 20 cm. Oblicz w jakiej odległości od soczewki powstaje obraz. Jaki to będzie obraz? Oblicz jego powiększenie. narysuj konstrukcje obrazu dla tego przypadku.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=177918


Temat: zadania z optyki
r=12cm a) w powietrzu(n-p=1) b) w wodzie(n-w=1,33) zad5 Oblicz zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej 50cm. zad6 Przedmiot o wysokości 2cm ustawiono prostopadle do osi optycznej soczewki w odległości 15cm od niej. Zdolność skupiająca soczewki wynosi 10 dioptrii. Oblicz odległość obrazu od soczewki i wysokość obrazu. zad7 Soczewkę dwuwypukłą ograniczoną powierzchniami o jednakowych promieniach krzywizn równych r=12cm umieszczono w takiej samej odległości od przedmiotu, że powiększenie otrzymanego na ekranie obrazu jest równe p. Współczynnik załamania materiału soczewki względem otoczenia(powietrza) wynosi 1,5. Oblicz odległość przedmiotu od ekranu jeśli: a)p=2 b)p=0,5 c) p=1 zad8 Dalekowidz nosi okulary ze szkłami +3D do prawego oka i +5D do lewego. Jakie są ogniskowe soczewek w okularach tego człowieka? zad9 Przedmiot umieszczono w odległości 25cm od zwierciadła kulistego wklęsłego. Jego obraz powstał w odległości 1m od zwierciadła.Oblicz a)ogniskową zwierciadła b) powiększenie obrazu zad10 Przedmiot umieszczono w odległości 30cm od soczewki skupiającej o ogniskowej 20 cm. Oblicz w jakiej odległości od soczewki powstaje obraz. Jaki to będzie obraz? Oblicz jego powiększenie. narysuj konstrukcje obrazu dla tego przypadku.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=177918


Temat: kilka zadań z optyki o szoczewkach mikroskopie i lunecie kep
" />Witam wszystkich. mam kilka zadan z ktorymi nie moge sobie poradzic. 1. Soczewka dwuwypukla o promieniach krzywizny r1=0,2m i r2=0,1m jest wykonana z materialu o współczynniku załamania światla n1=1,2 i umieszczona w cieczy której wspoł załamania światla wynosi n2=1,5. Obliczyć ogniskowa. 2. Soczewka płasko-wypukła o promieniu krzywizny r daje na ekranie obraz rzeczywisty powiekszony p razy. Odległość przedmiotu od ekranu wynosi d. Ile wynosi współczynnik zalamania materiału z którego wykonana jest soczewka? 3. Soczewka płasko-wklęsła o promieniu krzywizny r=-0,4m jest wykonana z materiału o współczynniku zalamania n1=1,4 i umieszczona w wodzie o n2=1,6. Ile wynosi ogniskowa soczewki? 4. Soczewka płasko-wypukła jest wykonana z materialu, którego współczynnik zalamania wynosi n=1,5. Jej promien krzywizny r=0,5m. Za pomocą tej soczewki otrzymano obraz rzeczywisty o wysokosci h=1m w odległości y=8m. Jaka jest wysokość H przedmiotu, którego obraz otrzymanoi w jakiej odległosci x od soczewki znajduje sie przedmiot? 5. Ogniskowa soczewki wykonanej z materialu o wspolczynniku załamania swiatła n i umieszczonej w powietrzu wynosi f1. Ta sama soczewka umieszczona w cieczy ma ogniskowa f2. Ile wynosi współczynnik załamania światła nc cieczy względem powietrza? Współczynnik załamania światła dla powietrza np. 6. Przedmiot oglądany w mikroskopie znajduje sie w odległości x=0,52cm od obiektywu, którego ogniskowa f1=0,5cm. Ogniskowa okularu f2=1,5cm a odległość dobrego widzenia dla oka d=25cm. Obliczyć powiekszeniap uzyskane w mikroskopieoraz odległosc okularu od obiektywu. 7. W lornetce teatralnej obiektyw jest soczewką skupiajaca o ogniskowej f1=10cm , a okular soczewką rozpraszajaca o ogniskowej f2=-4cm. Obraz oglądany powstaje w odleglosci dobrego widzenia d=25cm. Obliczyc odleglośc l obiektywu od okularu. 8. Luneta keplera której obiektyw ma ogniskowa f=2, jest nastawiona na nieskonczonosc , to znaczy widac w niej ostro obiekty położone bardzo daleko. O ile i w kórą strone nalezy przesunąc okular, jeśli chcemy widzec w niej ostro przedmioty oddalone o l=100m? 9. Projektor wytwarza na ekranie obraz rzeczywisty. Soczewkę skupiajacą o ogniskowej f umieszczono miedzy ekranem i projektorem w odległości a od ekranu. Obliczyc o jaką odległość y należy przesunąc ekran aby powstal w nim ostry obraz, gdzie nalezy umieścić soczewke aby powstał obraz pozorny?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=80218


Copyright (c) 2009 filoocik portal | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.