Obliczanie granicy ciągu dzielić przez

filoocik portal

Temat: Matura
granic ciągów. Suma szeregu geometrycznego. Pojęcie funkcji ciągłej. Pojęcie pochodnej. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej. Obliczanie pochodnych wielomianów i funkcji wymiernych. Związek pochodnej z istnieniem ekstremów i z monotonicznością funkcji. Zastosowanie ... zdarzeń. Schemat Bernoullego. Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych. Z tego wynika, że na poz. rozsz. bedzie samo dodawanie, odejmowanie, mnożenie i jak nie wywalą to dzielenie :) :) :) :) :)...
Źródło: forum.unreal.pl/showthread.php?t=34752Temat: Matura 2008
Strona CKE Na maturze podstawowej nie będzie : Podstawowe pojęcia rachunku zdań. Potęgi o wykładniku niewymiernym. Logarytmy; podstawowe własności logarytmów. Dzielenie wielomianów, twierdzenie BĂŠzouta. Definicja ogólna funkcji homograficznej i jej własności. Sposoby rozwiązywania nierówności z funkcją homograficzną. Przekształcenia wykresów funkcji liczbowych: y=-f(x), y= f(-x). Twierdzenie o okręgu wpisanym w czworokąt i okręgu opisanym na czworokącie. Opis półpłaszczyzny za pomocą nierówności. Miara łukowa kąta. Definicje funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta. Wykresy funkcji trygonometrycznych. Funkcja wykładnicza. Równania trygonometryczne; sin x=a, cos x=a, tg x= a, dla 0o < x <90o. Równanie okręgu (x-a)2 + (y-b)2= r2 ... -1. Indukcja matematyczna. Różnowartościowość funkcji. Funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Dwumian Newtona. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne. Nierówności trygonometryczne. Wzory redukcyjne. Przykłady ciągów zdefiniowanych rekurencyjnie. Pojęcie granicy ciągu. Obliczanie granic ciągów. Suma szeregu geometrycznego. Pojęcie funkcji ciągłej. Pojęcie pochodnej. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej. Obliczanie pochodnych wielomianów i funkcji wymiernych. Związek pochodnej z istnieniem ekstremów i z monotonicznością funkcji. Zastosowanie pochodnej do...
Źródło: szachowe.pl/viewtopic.php?t=485


Temat: Rozporządzenie Ministra Dziedzictwa Narodowego i Sportu
z jedną niewiadomą. b) Proste zadania tekstowe z jedną niewiadomą. 2. Podstawy geometrii (trójkąt, kwadrat, prostokąt, trapez, romb, równoległobok, koło – obliczanie pola i obwodu). Poziom średnio - zaawansowany: Klasa pierwsza I ... odległości d) Półproste, proste i odcinki e) Pojęcie figury wpisanej i opisanej w okrąg f) Twierdzenie Pitagorasa Druga klasa I semestr 1. Funkcja wymierna a) Dziedzina funkcji b) Wykres 2. Ciągi - lekcje dodatkowe nieobowiązkowe a) Pojęcie ciągu - lekcje dodatkowe nieobowiązkowe 3. Trygonometria. Podstawowe informacje II semestr 1. Geometria przestrzenna a) Wielościany, w tym graniastosłupy i ostrosłupy. b) Bryły obrotowe, w tym walec, stożek, kula c) Obliczanie pola i objętości Trzecia klasa I semestr 1. Rachunek prawdopodobieństwa a) Proste obliczenia prawdopodobieństw 2. Statystyka. Pojęcia statystyczne 3. Powtórzenie teorii do matury II semestr ... i różnicy, wielokrotności kąta. - Sumy i różnice funkcji trygonometrycznej. 5) Ciągi: - granica ciągu liczbowego - szereg geometryczny 6) Rozszerzenie wiadomości o rachunku prawdopodobieństwa 7) Poszerzenie wiadomości o bryłach (kąty, figury ścięte itp.) 8) Granice. - zajęcia dodatkowe 9) Pochodna funkcji. - zajęcia dodatkowe == Zatwierdzone przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego i Sportu i dopuszczone do użytku szkolnego: (sygnatura PNzM/1)
Źródło: an.wirtualny-swiat.com/viewtopic.php?t=3693


Copyright (c) 2009 filoocik portal | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.