obrzedy i obyczaje w literaturze Reymont

filoocik portal

Temat: brzędy i obyczaje w literaturze uzupełnienie literatury
Witam prosiłbym o uzupełnienie literatury przedmiotu do następującego tematu ( głównie opracowania do lektur): obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów ich funkcje na wybranych utworach. Literatura podmiotu to: Mickiewicz Adam: Pan Tadeusz oraz Dziady cz II Reymont Władysław Stanisław Chłopi Wyspiański Stanisław Wesele Jako literaturę przedmiotu używam: Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny Krzyżanowski Hernas ( praca zbiorowa pod redakcją) Leksykon motywów literackich Dorota Nosowska Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce Ogrodowska Barbara mam pytanie czy do literatury podmiotu mogę użyć Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej dla szkół średnich i gimnazjum Tomasz Miłkowski Ludowość u Mickiewicza Praca zbiorowa pod redakcją Krzyżanowskiego Norbert Elias Przemiany w cywilizacji zachodu Bardzo mile widziane komentarze oraz uzupełnienia dotyczące literatury tematu.
Źródło: polonistyka.edu.pl/viewtopic.php?t=1728Temat: SPRZEDAM PREZENTACJĘ MATURALNĄ - TANIO!!
Fryderyk Chopin jako bohater literatury i innych tekstów kultury, na przykładach wybranych utworów i dzieł należących do innych dziedzin sztuki. Ukaż różnorodność kreowania wizerunku kompozytora. Temat pracy: Scharakteryzuj sposoby przedstawiania w literaturze postaci historycznych. Odwołaj się do wybranych utworów. Temat prezentacji: Etos dworów o bielonych ścianach w literaturze polskiej Temat: Omów różne koncepcje roli pisarza w literaturze polskiej, odwołując się do wybranych utworów. Negatywny bohater, czarny charakter. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w wybranych utworach literackich. Temat: Omów wizerunek Żyda w literaturze polskiej na przykładzie ‟Mendla Gdańskiego” M. Konopnickiej, ‟El mole rachmim” W. Gomulickiego i ‟Zdążyć przed Panem Bogiem” H. Krall. Temat prezentacji: Różne ujęcia motywu rozstania i jego konsekwencje. Omów na wybranych przykładach literackich. Temat prezentacji : Motyw szatana w literaturze. ... ich kreowania. Temat: Omów funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych utworach literackich. Temat: Analizując wybrane utwory literackie, przedstaw różne realizacje i funkcje obrazu Krakowa i jego okolic. Temat: Różne wizerunki kobiet w literaturze i sztuce. Temat pracy: Polskie obrzędy i obyczaje utrwalone w literaturze, przedstaw na wybranych przykładach. Temat pracy: Motyw podróży w literaturze na podstawie wybranych utworów literackich. Temat pracy : Literackie ujęcia obrazu miasta, przedstaw na wybranych przykładach. Temat pracy: Analizując wybrane utwory przedstaw problem miłości w literaturze. Temat pracy:Wizerunek Boga w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach. Temat pracy:Władcy i władza. Analizując wybrane utwory literackie, przedstaw różne modele sprawowania władzy. Temat pracy: Analizując wybrane przykłady, porównaj portrety kobiet w literaturze i sztuce różnych epok. Temat:Jak żyć? Literackie wskazówki na udane życie w wybranych utworach różnych epok. Temat: Savoir – vivre jako motyw literacki na przestrzeni epok. Omów rożnorodność kreowania i funkcje motywu na przykładach wybranych tekstów literackich. Temat: Polskie obrzędy i obyczaje utrwalone w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach. Temat: Omów kreacje kobiet w literaturze, odwołaj się do wybranych przez siebie postaci literackich. Temat: Niespełniona miłość w literaturze na wybranych przykladach z literatury. Temat: Portret duchownego w literaturze. Przedstaw na przykładach utworów z różnych epok. Temat pracy: Portret matki w literaturze na przykładach: ‟Bogurodzicy”, ‟Świętoszka” Moliera i ‟Przedwiośnia” S. Żeromskiego. Temat pracy: Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach różnych epok. Temat pracy: Przedstaw różne kreacje bohatera tragicznego, odwołaj się do wybranych utworów literackich w antyku, baroku i romantyzmie. Temat pracy : Literackie ujęcia obrazu miasta na przykładzie H. Balzac’a ‟Ojciec Goriot”, Ch. Dickens’a ‟Opowieść wigilijna”, B. Prusa ‟Lalka” i W.S. Reymonta ‟Ziemia obiecana”. ‟ Mitologia ciągle żywa”. Przedstaw różne sposoby realizacji motywów mitologicznych w literaturze i sztuce. Temat pracy: Motyw wyobcowania w literaturze na podstawie wybranych lektur: Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza, Lalka Bolesława Prusa, Latarnik Henryka Sienkiewicza i Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego. Temat pracy: Na wybranych przykładach literackich, porównaj sposoby kreowania bohaterów – patriotów. Temat pracy: Różne sposoby kreowania wsi. Odwołaj się do wybranych lektur: ‟Satyra na leniwych chłopów”, ‟Pieśń świętojańska ... o znaczeniu lektur w świecie postaci literackich w pozytywizmie i współczesności. Temat pracy: Polacy o sobie! Na wybranych przykładach literackich, zanalizuj jak w polskiej literaturze przedstawiano portrety Polaków. Temat pracy: Portret żony w literaturze na przykładzie: Biblii, Mitologii, Legendy o św. Aleksym, ‟Makbeta” W. Szekspira, Satyry ‟Żona Modna” I. Krasickiego, ‟Nad Niemnem” E. Orzeszkowej. Temat pracy: Literatura wobec holokaustu na podstawie utworów....
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=15053


Copyright (c) 2009 filoocik portal | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.